Hem

 

Föreningens syfte är att främja utvecklingen av högre medvetenhet.

 

Här kan den som söker efter kunskap om verkligheten, finna introducerande texter och vägledning till vidare studier.

Dessa grundar sig på den esoteriska kunskapstraditionen.

 

Föreningen tillhandahåller och förmedlar även material för emotionell frigörelse och frön för medvetenhetsutveckling.

 

Religiöst och politiskt obundet.

Ny Livslust

 

Föreningen grundades 2010 med intentionen att arbeta för unga tjejer med psykisk ohälsa, utifrån en verksamhet med holistisk syn. Därav namnet.

Så blev det inte utan Ny Livslust har alltmer kommit att arbeta för ökad medvetenhet på ett bredare plan, för att sedan vända sig till dem som söker kunskap.

 

Glädjen finner vi i ett verksamt liv

Vi arbetar genom:

 

Kunskap & inspiration

 

Studiegrupper

 

Föreläsningar

 

Volontärer välkomnas i hela landet

Medvetenhetsutveckling:

 

Vi befinner oss på en nästintill oändlig utvecklingsresa. Genom att sträva efter allt högre medvetenhet och ökad förståelse för tillvaron, kan vi frigöra oss från onödigt lidande och växa medvetet som medskapare och positiv kraft i samhället.

 

Mod är att våga växa

Jagets strävan - att söka, finna, förverkliga och tjäna

Föreningen

 

är till för Dig som:

 

  • söker kunskap om verkligheten
  • vill verka för högre medvetenhet
  • önskar arbeta som volontär
  • vill starta/delta i en studiegrupp

 

 

Välkommen att kontakta oss!

info@nylivslust.se

Stafettböcker

 

Har Du fått en i din hand?

 

Vi har tidigare delat ut stafettböcker som ett sätt att så frön till ökad medvetenhet och att inspirera till att skapa det högsta goda för oss själva och vår värld.

 

Läs mer här

 

Sitemap

Vill du stödja oss?

 

Skänk oss gärna en gåva!

 

Ekonomiska bidrag, stora som små, emottages med största tacksamhet.

 

Vårt bankgiro är: 682-3454

Swish 123 074 54 55

 

 

Vi samarbetar med