Hem


 

Föreningens syfte är att främja utvecklingen av högre medvetenhet och att verka för det goda samhället.


Här kan den som söker efter kunskap om verkligheten, finna introducerande texter och vägledning till vidare studier.

Dessa grundar sig på den  esoteriska kunskapstraditionen.


Föreningen tillhandahåller och förmedlar material för medvetenhetsutveckling, anordnar kurser och föreläsningar.

Läs mer här.


Ny Livslust  


Föreningen grundades 2010 med intentionen att arbeta för unga tjejer med psykisk ohälsa, utifrån en verksamhet med holistisk syn. Därav namnet.

Så blev det inte utan Ny Livslust har alltmer kommit att arbeta för ökad medvetenhet på ett bredare plan, för att sedan vända sig till dem som söker kunskap.


Glädjen finner vi i ett verksamt liv

Vi arbetar genom:


Kunskap och inspiration


Kurser och studiegrupper 


Föreläsningar


 

Mod är att våga växa

Medvetenhetsutveckling:


Vi befinner oss på en nästintill oändlig utvecklingsresa. Genom att sträva efter allt högre medvetenhet och ökad  förståelse för  tillvaron, kan vi frigöra oss från onödigt lidande och  växa medvetet som medskapare och positiv kraft i samhället.

 

Du är en odödlig monad

Jagets strävan - att söka, finna, förverkliga och tjäna