Introduktion

Livskunskap - en introduktion


Människan tror sig vara sin organism, sina känslor och tankar, och identifierar sig med dessa. Men egentligen är vi  alla monader (gudagnistor eller uratomer) på en lång utvecklingsresa genom involution och följande evolution. Vi har alltså redan kommit långt, även om vi har ännu längre kvar. Ingen är sämre eller bättre, utan alla tar det i sin takt. Vi är alla bröder och utgör som mänsklighet en kollektiv enhet.


Människan genomgår en gradvis utveckling mot högre medvetenhet. Från att vara fullt identifierad med sina lägre höljen: organismen, emotionalhöljet (känslorna) och mentalhöljet (tankarna), vaknar sakteliga medvetenheten om det högre, sanna jaget, monadens medvetenhet, som är vår potentiella gudomlighet. Det är detta som syftas på med utvecklingen från det lägre till det högre, som dock inte innebär någon värdering. Precis som om vi har barn i olika årkurser, betyder det inte att den äldre är mer värd.


Det lägre jaget, det skenbara jaget, är egentliga våra okontrollerade lägre höljen, som bokstavligen består av automatiska och mekaniska reaktioner, då höljena består av involutionsväsen! De har sitt alldeles eget liv. När vi slutar uppmärksamma dessas uttryck, byts dessa väsen ut mot finare sådana.


Våra äldre bröder som har gått vidare i utvecklingen till nästa naturrike; essentialvärlden eller femte naturriket, är fullt upptagna med att övervaka vår utveckling. Dock utan att ingripa då vi enligt livslagarna måste göra resan på egen hand. Vi ska alla bli mer självmedvetna i vårt högre hölje, kausalhöljet, och det tar lång tid. Vi är fria att skjuta på det, men om vi väljer att sträva efter medvetenhetsutveckling, skyndar vi på processen. Våra äldre bröder har på olika sätt förmedlat kunskap till människorna, som vi är fria att ta del av. Buddha, Christos och Pytagoras är exempel på välkända äldre bröder.


Genom att studera kunskapen om verkligheten utvecklar vi vår mentalmedvetenhet, samtidigt som vi ska förädla våra känslor, utveckla hjärtats tolv essentiala egenskaper. Båda dessa är nödvändiga för att nå högre medvetenhet.