Om arbetet


Att främja utvecklingen av högre medvetenhet


Arbetets ändamål är att främja utvecklingen av högre medvetenhet, verka för det goda samhället, förmedla kunskap och vägledning för sökare grundat på kunskapen om verkligheten; den esoteriska världs- och livsåskådningen, främst Pytagoras’ kunskapslära hylozoiken samt ljustekniken och fjärde vägens undervisning.


Ändamålet skall uppnås genom att sprida kunskap för medvetenhetsutveckling, bedriva undervisning, anordna föreläsningar samt framställa och tillhandahålla texter och material för hemsidor eller annan publicering.


Allt arbete sker ideellt.