Studiegrupper

Studiegrupper i hylozoik


Hylozoiken utformades för 2700 år sedan av den grekiske vetenskapsmannen Pytagoras. Dess lära publicerades först år 1950 i boken De vises sten av Henry T. Laurency. Alla esoteriska skolor har ägt samma kunskap. Skillnaderna dem emellan ligger främst i terminologi och undervisningssätt. De äldre systemen har som regel en religiöst färgad symbolik, medan den yngre hylozoiken gått en annan väg och strävat efter vetenskaplig exakthet. Därför är hylozoiken det esoteriska system, som nutidens västerlänningar lättast kan tillägna sig.


En studiegrupp kan välja att fördjupa sig i någon av Henry T. Laurencys eller Lars Adelskoghs böcker. Att studera i grupp innebär även förformning inför framtida grupparbete. I en studiegrupp har vi möjlighet att tillsammans växa i både kunskap och vara, för att nå en fördjupad förståelse och högre medvetenhet.


För deltagande i studiegrupp krävs att ha fullföljt kursen Meditationens grunder del 1 - Att vidga och fördjupa medvetandet. Övrig förberedelse är studier av böckerna Kunskapen om verkligheten och De vises sten av Henry T. Laurency.


Även onlinegrupper.


Intresseanmälan sändes till info@nylivslust.se Introduktionskurser till hylozoiken

Dessa hålles online under tre tillfällen. 


Intresseanmälan sändes till info@nylivslust.se


På andra språk

Även studiegrupper och introduktionskurser på engelska och tyska. Intresseanmälan sändes till: info@pythagoras-studien.de


Litteratur


"Kunskapen om verkligheten"

"De vises sten"

"Människans väg"

"Livskunskap Ett"

"Livskunskap Två"

"Livskunskap Tre"

"Livskunskap Fyra"

"Livskunskap Fem"

av Henry T. Laurency


"Förklaringen"

"Eterhöljet"

"Vägen och dess vandrare"

"Ljusteknikens grunder"

av Lars Adelskogh