Länkar

Länkar


Esoterik

Hylozoiken - Pytagoras världsåskådning - www.laurency.com

Föreningen Kunskap för människans harmoniska utveckling - www.veidos.org

Introduktion till hylozoik - intervjuer med Lars Adelskogh på YouTube


Sökande och undersökande

Unveil The World  - for fellow seekers - www.unveiltheworld.is

Freedom Research - https://freedomresearch.substack.com/ 

Veidos - ett hälso- och kunskapscentrum - www.veidos.nu

Frön i vinden - https://godjord.nylivslust.se/

The Free People´s Movement - about the Deep State - www.youtube.com/c/TheFreePeoplesMovement


Emotionell frigörelse och psykologi

ETT KLIV UPP - www.frigorelse.se

Massformation - om masspsykos - http://pharos.stiftelsen-pharos.org  Alternativ media

Nya Dagbladet - www.nyadagbladet.se

Newsvoice - www.newsvoice.se/

Epoch Times - www.epochtimes.se 

Folkets Radio - www.folketsradio.se 


Föredrag, filmer och klipp

Lösningen - att försvara sin rätt -https://www.youtube.com/channel/UC8-3n2Vq4m0iLR9t3pDVuxw/featured

Makthavarna du aldrig valde

MONOPOLY - Who owns the world?

Föredrag med Jacob Nordangård 2021-10-24

The Pivotal Moment 

Nature is speaking

Pale Blue Dot - Carl Sagan

The Real You - Alan Watts

Home

Zeitgeist The Movie

Zeitgeist Addendum

Zeitgeist Moving Forward

Systemfel som hotar världen

Quantum Leap

Framgångspodden - intervju med hjärnforskaren Katarina Gospic - Den censurerade pandemin


Inspiration

Jonna Jinton - orörd natur och skapande - www.youtube.com/c/jonnajinton

Akiane Kramarik - konst utöver det vanliga - www.youtube.com/user/akianeart

Karolina Protsenko - violinspelande naturbegåvning  - www.youtube.com/watch?v=asdGBnn9zJE


Hälsa

Strålskyddsstiftelsen - www.stralskyddsstiftelsen.se/

Hälsosidorna - www.halsosidorna.se/

Läkare För Framtiden - www.lakareforframtiden.se

Cancer - The Forbidden Cures

Sockerfilmen - Sockret det vita giftet