Vägen till livslust

Vägen till livslust


Vägen till  inre välbefinnande börjar  med  medveten  strävan efter att försöka förstå livet, vilja att öka vår medvetenhet och att ta ansvar för alla våra uttryck och handlingar. Då kan vi i samverkan med andra  börja skapa goda förändringar i världen. När hjärtats drivkraft till oegennyttigt  engagemang växer fram, får vi tillgång till en outtömlig källa av livsglädje och inspiration.


Tillit

Vi är omhändertagna av livet. När vi kan  släppa behovet av överdriven kontroll, skapas  mer flöde på vår livsväg. När vi medvetet arbetar på att frigöra oss från de lägre höljenas automatiska reaktioner och istället utövar kontroll över våra höljen (känslor och tankar),  kan vi  utvecklas vidare och nå en djupare kontakt med vår kärna. Den kontakten gör att vår förmåga att känna tillit ökar och resulterar i allt större känsla av frihet.


Tacksamhet

När vi lär oss att förstå livets lagar kan vi släppa det som varit i tacksamhet över hur livet danar oss på väg mot fulländning. Vi kan välja att se endast det sanna och goda i varandra. När vi nöjer oss med det enkla, sanna och sköna i livet finner vi större välbefinnande och kan känna tacksamhet även för det självklara. Det som vi kanske inte tänker på förrän vi saknar det.


Frigörelse

För att frigöra oss från de lägre höljenas alla negativa känslor, behöver vi anstränga oss. Att öka vår medvetenhet om hur distraktionen fungerar i världen gör att vi kan undvika den. Alla dessa negativa intryck vi tar emot, behöver vi skära ner för att underlätta frigörelsen. Vi behöver öva oss i att inte uttrycka negativa känslor, vilket stjäl vår energi, ger näring åt och upprätthåller känslorna. Att försöka inte identifiera oss med skenjagens alla känslomässiga illusioner. Att fokusera på meningsfulla och uppbyggande uppgifter istället. Det kräver att vi arbetar på det, om vi vill frigöra oss.

Vill du ha förändring?


Skala av

beteenden, gamla mönster, präglingar.

Andas, låt dig inte triggas.

Bli en neutral betraktare av Livet.

En medskapare, ett centrum av Ljus.

Därifrån kan Kärleken stråla.

 


Rensa bort

det du inte behöver längre, det som inte fyller någon funktion.

Med lätt bagage kommer friheten och inspirationen.

Låt enkelhet bli vägen.

 


Välj bort

det som tynger, belastar, tar energi, tillhör det som var.

När acceptans, förlåtelse och glädje är det enda som finns kvar, kan vi leva Nu.

I Nuet finns friden.

Dikter av Karin B. Wahlberg


ATT HITTA OSS SJÄLVA

Någonstans på vägen

i livets vindlande labyrint

Vaknar en stilla längtan

att bli det vi innerst är. 

Vi söker med likasinnade

Dolda talanger utvecklas

I glädje och samhörighet

hittar vi NY LIVSLUST tillsammans. GEMENSAMT MÅL

Vi samlas från olika hörn

delar våra hemliga visioner

Lyssnar, bekräftar - får nya idéer 

Inte bara längtar och hoppas

på en bättre framtid

Vi skapar den tillsammans SE FRAMÅT

Tiden är inne

att bejaka vår längtan

efter en bättre värld 

Dags att vakna

Tända våra ljus

Börja skingra mörkret 

Varje god tanke

kan visa vägar mot

den tillvaro vi önskar


Dikter av Karin B Wahlberg 016-13 50 80


Fler diktsamlingar av Karin B. Wahlberg här.